Golfbokningsregler

Max 2 tider bokade fredag–söndag.

180 dagar: Boka starttid måndag–torsdag.

180 dagar: Boka starttid fredag–söndag efter kl 12.00

30 dagar: Boka starttid alla dagar

2 dagar: Alla tider släpps till alla oavsett greenfee eller medlem.

Golf-id skall uppges för samtliga spelare i bollen.

Obligatoriskt ankomstregistrering för samtliga i bollen ska ske innan spel.

Vid avbokning senare än 24 timmar innan debiteras en avgift på 200 kr/person. Avgiften går oavkortat till Barncancerfonden.

OBS! Vid bokning ska samtliga golf-id i bollen anges.

Två bollar kommer att sättas ihop högst 20 min framåt till klockan 13.00 fredag-söndag. Övrig tid vid behov och undantagsfall. Vid dimma och frost senareläggs starttiderna så mycket som det behövs. Detta beslut tas alltid i samråd med banpersonalen. Det är upp till spelaren själv att informera sig om aktuell starttid.

10 % reducerad greenfee

Gäst till medlem. Medlemmen ska spela i samma boll.