Fotboll

På Öland finns stora möjligheter till att spela fotboll i stort sett året runt. Med en, för sommarsporter, gynnsam klimatzon (samma klimatzon som delar av Frankrike och Spanien) har vi en lång säsong och har i princip både våra golfbanor och fotbollsplaner öppna så länge inte det ligger snö på marken. Den öländska berggrunden som består av kalksten med mestadels sand uppe på gör att eventuell nederbörd snabbt dräneras.

På Ekerum Resort Öland har vi tagit oss an uppgiften att från sommaren 2018 ha Sveriges bästa naturgräsplan. Byggd med hjälp av expertis både från golfbranschen och Friends Arena, har den UEFA-måtten 68 x 105 meter. Fotbollsplanen omges av vacker natur och har naturliga läktare i form av jordvallar runt planen. Vid behov så har vi möjligheten att bygga traditionella läktare med stolar.

På Ekerum finns även ytterligare en 11-mannaplan som passar som träningsplan.