The Oak – 2 rum och kök

Priser
Vecka 1-17 + 40-52
Torsdag-söndag 9.325 kr
Söndag – söndag 21.750 kr

Vecka 18-39 (endast veckoboende)
Söndag – söndag 25.200 kr