CSR

Vi är mer än bara ett Resort, vi arbetar för ett bättre samhälle

 Ur den andan utmejslades tre nya mål som en vision från 2017 och framåt:

1. Ekerum ska vara en stabil arbetsgivare i regionen året runt. Genom en ekonomi i balans och ett bra HR-arbete, bl.a. genom ”GNH-certifiering”, ska vi locka samt behålla de bästa medarbetarna.

2. Vi har ett uttalat CSR-ansvar i allt vi företar oss på ett sätt så att vi kan bidra till samhällsnytta samt göra gott för morgondagen.
Detta sker på olika sätt på olika avdelningar på Ekerum, men de delar som genomsyrar allt, är ”hälsa” och ”natur/miljö”.

3.  Utveckla platsen Ekerum. Såväl genom att använda de befintliga lokaler och resurser vi har, som genom förvärv ska Ekerum ta ett helhetsgrepp om området.
Olika boende former och fler aktiviteter ska bidra till en komplett Resort.

Ett axplock av våra CSR-åtagande:

–          Utsedda till Världens mest Miljövänliga Golfanläggning
–          Naturprojektet på Långe Jan
–          Donationer till Unicef och Barncancerfonden, Den Goda Auktionen