Då & nu

Från Egherum till Ekerum

I vackert öländskt landskap med havets glittrande skiftningar som kuliss, arton minuter från Kalmar, ligger Ekerum Resort Öland. Ekerum har medeltida anor och är omtalat redan 1368 då Henrik I Svinakula pantsatte sitt innehav i ”Egherum”. Arkeologiska utgrävningar och fynd visar dessutom att området runt landborgen nyttjades redan under förhistorisk tid.

Ekerum genom tiden

Ekerum försvann som by då man under 1500-talet lade Halltorp och Ekerum under Rälla kungsgård. Sedan kom de båda att ligga under Borgholms kungsgård och brukas av arrendatorer ända in på 1700-talet då egendomen friköptes. Storskifte påbörjades 1801 och i samband med detta så delades Halltorp upp i två delar och den södra återfick namnet Ekerum.

Hamnen har genom tiderna haft stor betydelse för utskeppning av kalksten och räknades efter Borghamn till det bästa läget på Ölands västra sida.

År 1912 köpte fabrikör P.A Sjögren, en samhällsengagerad och teknisk innovatör, gården och startade en stor förändring med bland annat uppförandet av ett eget elverk, baserat på vindkraft. Anläggningen, som låg norr om huvudbyggnaden, hade en sinnrik konstruktion med ställbara vingar i metall. Stor arealer täckdikades och från brunnen nedanför huvudbyggnaden ledde pumpar upp vattnet till ett torn som gav självtryck till hela gårdens verksamhet.

År 1939, när andra världskriget stod för dörren, tog Kalmar Läns Södra Hushållningssällskap över ägandet av Ekerum. Valet föll på Ekerum efter en hel del utredande och här inleddes verksamhet med försöksodlingar av olika växtslag. Över 700 fruktträd fanns, främst med inriktning på olika äppelsorter.

Vid 1950-talets slut kom intresset för friluftsliv och rekreation att leda till att Gärdslösa kommun arrenderade mark nere i hamnen, för att sedan köpa området i syfte att utveckla campinglivet.

Under 1970-talet hyrde man ut bostäder på gårdens mark och diskussionerna om en försäljning ledde fram till att gården såldes till Borgholms kommun år 1976.

Vill du läsa mer om Ekerums historia, köp gärna boken Ekerum – en tidsresa i vår servicedesk.

Nutid

Sedan 2007 ägs Ekerum Resort Öland av tre av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer, brödraparet Ulf och Bo Eklöf samt Mats Paulsson. De har sedan sitt övertagande med tålamod, långsiktighet och stor kärlek till Ekerum tagit anläggningen in i en ny era. De två familjerna har även en mängd andra bolag såsom Stadium, Peab och Skistar.

Dagens Ekerum är en plats för alla, med en mängd aktiviteter och ett stort serviceutbud. Framtidens Ekerum spinner vidare på denna idé, med bostäder, nytt hotell, annan kommersiell verksamhet och ett stort samhällsåtagande.